NGC 6888 – The Crescent Nebula

NGC 6888 - The Crescent Nebula by Bill McSorley

NGC 6888 - The Crescent Nebula by Bill McSorley

Bill McSorley

Leeds, UK

SW 150P Newtonian, EQ5 GoTo Mount, QHY8L cooled ccd OSC camera.

NGC 6888 – The Crescent Nebula in Cygnus

2012-09-12T00:00:00

Advertisement